دیزل ژنراتور Perkins

توضیحات محصول:

دیزل ژنراتور Perkins

موتور دیزل دریایی پرکینز
موتور دیزل صنعتی پرکینز
دیزل تولید توان پرکینز
موتور دیزل انگلیسی

دیزل ژنراتور پرکینز

 دیزل ژنراتور پرکینز Perkins

 

دیزل ژنراتور پرکینز شامل مدل های زیر می باشد:

سایز ژنراتور

توان اضطراری

توان دائم

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

kVA

kW

kVA

kW

10

10

8

9

7.2

3L

403C-11G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM10

15

14.5

11.5

13

10.5

3 L

403C-15G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM15

25

22

17.6

20

16

4 L

404C-22G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM25

35

33

26.4

30

24

3 L

1103A-33G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM35

50

49.6

39.7

45

36

3 L

1103A-33TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM50

60

66

52.8

60

48

3 L

1103A-33TG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM60

70

71/5

57

65

52

4 L

1104A-44TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM70

85

88

70.5

80

64

4 L

1104A-44TG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM85

105

104.5

83.4

95

76

6 L

1006TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM100

105

110

88

100

80

4 L

1104C-44TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM104

105

112.5

90

112.5

82

6 L

1006TG2A

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM105

150

155

124

140.5

112.5

6 L

1006TAG

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM150

180

165

132

150

120

6 L

1006TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM180

225

220

176

200

160

6 L

1306C-E87TAG3

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM225

250

275

220

250

200

6 L

1306C-E87TAG6

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM250

350

385

308

350

280

6 L

2306C-E14TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM350

450

440

352

400

320

6 L

2306-E14TAG3

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM450

500

495

396

450

360

6 L

2506A-E15TAG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM500

550

550

440

500

400

6 L

2506A-E15TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM550

620

605

485

550

440

6 L

2806-E18TAG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM620

700

700

550

630

504

6 L

2806-E18TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPM700توان اضطراری

توان دائم

 

تعداد سیلندر

تیپ موتور

مدل

kVA

kW

kVA

kW

10

10

8

9

7.2

3 L

403C-11G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS10

15

14.5

11.5

13

10.5

3 L

403C-15G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS15

22

22

17.6

20

16

4 L

404C-22G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS22

31

33

26.4

30

24

3 L

1103A-33G

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS31

50

49.6

39.7

45

36

3 L

1103A-33TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS50

60

66

52.8

60

48

3 L

1103A-33TG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS60

72.5

71/5

57

65

52

4 L

1104A-44TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS72

85

88

70.5

80

64

4 L

1104A-44TG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS85

100

104.5

83.4

95

76

6 L

1006TG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS100

100

110

88

100

80

4 L

1104C-44TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS104

114

112.5

90

112.5

82

6 L

1006TG2A

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS114

160

155

124

140.5

112.5

6 L

1006TAG

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS150

160

165

132

150

120

6 L

1006TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS165

200

220

176

200

160

6 L

1306C-E87TAG3

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS220

250

275

220

250

200

6 L

1306C-E87TAG6

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS275

350

385

308

350

280

6 L

2306C-E14TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS400

450

440

352

400

320

6 L

2306-E14TAG3

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS450

500

495

396

450

360

6 L

2506A-E15TAG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS500

550

550

440

500

400

6 L

2506A-E15TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS550

630

605

485

550

440

6 L

2806-E18TAG1

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS600

700

700

550

630

504

6 L

2806-E18TAG2

دیزل ژنراتور پرکینز ADPPS700

کاربرد دیزل ژنراتور پرکینز

جهت تولید برق
مصارف صنعتی
مصارف تجاری
نیروگاه کوچک
برای این محصول پرسشی ثبت نشده است!

کاربر گرامی، جهت ارسال سوال جدید باید در سایت عضو شوید!